Računalniško izdelane strehe

Računalniki so že od 80tih let prejšnjega stoletja široko uporabljan pripomoček na praktično vseh področjih človekovega delovanja.

gerardroofs V začetku so prevzemali matematično zahtevne izračune, danes pa že marsikje samostojno vodijo zapletene procese, tako v prometu, proizvodnih procesih, nadzoru,…
V arhitekturi in gradbeništvu se procesi s pomočjo računalnikov avtomatizirajo. Ni več zamudnih ponavljajočih opravil kot šrafiranje, kotiranje, izdelava 2D načrtov itd. Večina teh procesov je samoumevnih, avtomatskih. Tudi za izdelavo streh velja enako.
Moderni BIM (building information model) programi nam nudijo širok nabor ukazov za izdelavo streh. To arhitektu omogoča večjo ustvarjalnost. V kratkem času lahko naredimo več variant in poizkušamo dobiti optimalno streho, tako po obliki kot funkciji.


Osnovna streha
V običajnem CAD/BIM programu imamo na voljo različne standardne tipe streh. Poglejmo najbolj pogoste.
Te osnovne tipe streha seveda lahko med sabo združujemo in dobimo bolj zapletene oblike. Združevanje običajno poteka avtomatsko. To pomeni, da določimo, katera streha je dominantna in ob prekrivanju ostane v celoti, lahko pa so strehe enakovredne in ostajajo deli, ki so višje od drugih.

 

Ravna

V zadnjem času dokaj popularna streha, ker je lahko zgornja ploskev namenjena raznim aktivnostim. Lahko je tudi kot zelena streha ali z zadostno količino zemlje celo vrtiček, kjer lahko pridelamo nekaj zelenjave. Je pa potrebno poudariti, da je bolj primerna v geografskih območjih z manj padavinami.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Dvokapna

Najbolj pogosta, pa tudi največkrat uporabljena strešna oblika v geografskih predelih z večjo količino padavin. Naklon se začne nekje pri 15st. in se konča pri zelo velikih naklonskih kotih, a običajno med 30 in 50st. V predelih, kjer zapade sneg je potrebno poskrbeti tudi za elemente, ki zadržijo sneg na strehi.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Enokapna

Najbolj enostavna in ekonomična je enokapna streha. Tako zaradi konstrukcije, kot tudi zaradi strešnih elementov. Ni potrebno dodatno prekrivanje slemena, žleb je le na eni strani strehe. Ker prihranimo pri stroških je vedno bolj popularna. Primerna pa za vsa geografska področja.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Ločna streha

Streha katere profil predstavlja lok poljubnega polmera, ki pa ni večji od polovice širine strehe. Streha je zahtevna za izvedbo, tako konstrukcijsko, kot tudi glede kritine. Običajno primerne kritine so bitumenska membrana ali zgibane pločevinaste kritine, lesene skodle,…

 

Računalniško izdelane strehe

 

Profilirana streha

To vrsto strehe določimo s poljubnim stranskim profilom. Za dodatek pa lahko dodamo še poljubni tlorisni profil. Streha tega tipa se uporablja pretežno pri industrijskih ali javnih objektih. Običajne konstrukcije pa so kovinske ali pa lepljene lesene.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Avtomatska

A prepustimo se avtomatiki. Po poljubnem obodu zgradbe naredimo avtomatsko streho. Ko je streha narejena lahko spreminjamo njeno obliko preko ključnih točk na vogalih in sredina stranic ali naklone posameznih strešnih ploskev, ki jih lahko popolnoma izničimo. Streha je primerna za zelo komplicirane tlorise objektov.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Dodatno oblikovanje

Streho lahko dodatno oblikujemo s strešnimi izrezi ali dodatki, strešnimi ploskvami poljubnih oblik in naklonov. Če želimo na lokaciji ohraniti drevesa ali jih vključiti v arhitekturo, lahko uporabimo te funkcije programov.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Frčade in strešne odprtine

Dodamo lahko tudi strešna okna in frčade različnih oblik, ki pa jih naknadno lahko še parametrično spreminjamo in urejamo. S frčadami običajno povečamo uporabnost mansardnih prostorov, saj se zviša stojna višina, pa tudi več svetlobe dobimo v te prostore, tako s frčadami, kot s strešnimi okni.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Urejanje/popravljanje

Seveda ni potrebno posebej omenjati, da lahko kadar koli spreminjamo tloris, sestavo strehe ali naklone. Kakovostni programi so najboljši ravno v tem elementu, torej urejanju že narisane strehe, saj s ponovnim risanjem porabimo veliko več časa. Pomembno je tudi, da se s spreminja same strehe, nivoja popravijo tudi drugi s streho povezani objekti, kot npr. zidovi.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Strešne konstrukcije

Po poljubnih ploskvah ali strešni obliki lahko avtomatsko izdelamo lesene ali kovinske strešne konstrukcije, iz katerih kasneje pridobimo 2D načrte celotne konstrukcije ali njenih posameznih delov. Prav tako dobimo popis elementov in stroškovnik.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Popisi količin - Strešna kritina

Ko imamo streho izrisano, si lahko pomagamo z različnimi orodji, da dobimo popise količin strešne kritine in potrebnega materiala, dodatkov,… Za to imamo na voljo spletne aplikacije, kjer vnesemo osnovne podatke strehe. Iz nekaterih programov, pa lahko direktno uvozimo datoteke s podatki strešnih ploskev in popis kritine se izdela avtomatsko.

 

Računalniško izdelane strehe

Spletne aplikacije:

Gerard: http://calculator.gerardroofs.eu/
Decra: https://calculator.decraroofs.eu/
IKO: https://calculator.ikoroof.eu/

 

Vizualizacije

Danes praktično ni več projekta, kjer že v začetni, idejni fazi ne bi izdelali fotorealističnih vizualizacij in animacij. Še več. Izdelamo lahko interaktivno prezentacijo, kjer se s pomočjo očal ki nam prikazujejo model navidezno sprehajamo okoli in v samem objektu.

 

Računalniško izdelane strehe

 

Uporabljeni programi:

BricsCAD bim V22, kot osnovna platforma
ACAD-BAU kot arhitekturni modul za izdelavo streh, strešnih ploskev in frčad
Roof Constructions za izdelavo ostrešja
3dsMAX za izdelavo vizualizacij