Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Če mislite, da lahko gre pri prenovi vašega objekta (dom ali stanovanje) kaj narobe, potem bo tudi šlo. Ni vse tako preprosto, kot je videti na prvi pogled. S prenovo lahko izgubimo veliko živcev in zmečemo stran precej več denarja, kot bi ga, če bi za vodenje prenove najeli arhitekta ali gradbenega strokovnjaka.

 

KO SE LOTIMO OBNOVE OBJEKTA KAR SAMI

 

Če se obnove objekta lotite sami, ali s sorodniki in znanci, se lahko prenova zavleče za kakšen mesec ali dva in traja skoraj še enkrat toliko, kot ste prvotno načrtovali. Dandanes pač zamujajo vsi - sorodniki, prijatelji, znanci...

Pri takšni prenovi na koncu tudi vidimo, da je potrebno opraviti precej več del, kot smo načrtovali

Končni stroški lahko v takem primeru načrtovane presežejo kar za dobrih 30 %. Če slučajno pride do kakšnih dodatnih zapletov ali nerodnih situacij, pa lahko to stane še nekaj odstotkov več. 

Nauk: Ob morebitni selitvi ali obnovi raje načrtovanju namenite več časa in za to tudi najemite strokovnjaka - arhitekta ali gradbenika. 

 

S ProjektOM za izvedbo LAHKO prihraniMO veliko - denar, ŽIVCE IN ČAS

 

Načrtovanje pri prenovi objekta je izjemnega pomena, saj imamo tako večji nadzor nad končnim rezultatom in stroški, pridobimo pa tudi kakovostnejše in natančnejše ponudbe.

Strokovnjak (arhitekt ali gradbenik) najprej izdela idejno zasnovo, v kateri predvidi morebitne spremembe tlorisa, rušitve sten in vizualno prenovo, kamor sodi izbor barv, materialov in pohištva skupaj z osvetlitvijo.

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Ta ponavadi še posebej učinkovito nadgradi prenovljene prostore. Z idejnim načrtom z vizualizacijo dobimo predstavo oz. »sliko«, kako bo videti stanovanje, pozneje pa se v projektu za izvedbo natančneje opredelijo še drugi elementi prenove, od vrste in tipa vtičnic do izrisov pohištva za mizarska dela, kadar gre za pohištvo po naročilu.

Projekt za izvedbo vsebuje tudi podroben popis vseh del in elementov, s katerimi bo stanovanje dobilo načrtovano obliko in videz. Z natančnejšim popisom del in materialov pridobimo tudi natančnejše in primerljivejše ponudbe ter s tem večji nadzor nad končnimi stroški.

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Pri izdelavi projekta za izvedbo arhitekt ali drugi strokovnjak najprej premeri celotno bivanjsko površino ter v načrtu natančno opredeli vse potrebne posege in dela za obnovo. Tukaj so vključene vse potrebne rušitve sten, ki pa seveda nikakor ne smejo oslabiti nosilne konstrukcije celotne stavbe. V načrt skupaj s sodelavci – strojni ali elektroinženir – vnese tudi vsa potrebna inštalacijska dela na vseh napeljavah (električna, telekomunikacijska, vodovodna in kanalizacijska).

 

TUDI NAJET STROKOVNJAK VAM LAHKO PRIHRANI DENAR, NE SAMO ZARAČUNA SVOJE STORITVE

 

Zamenjava ali obnova ogrevalnega sistema je zelo zahtevna. Nekoliko manj zahtevni sta recimo sanacija pohodnih površin ter ureditev sten in stropov. Posebna zgodba je pohištvo, še posebej vgradne garderobne omare, ki prostor vizualno razbremenijo, tako da je videti večji in bolj urejen. Poleg natančne opredelitve vseh posegov boste skupaj z najetim arhitektom določili količino in kakovost materialov za vse prostore.

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Najet strokovnjak (arhitekt ali gradbenik) vam lahko prihrani izjemno veliko denarja pri materialih. Ponudba na trgu je neskončna in povsem nepregledna, cenovni razpon materialov je velikanski. Za sprejemljivo in želeno kakovost lahko plačamo tudi 3x in večkrat višjo ceno, kot bi bilo treba. Laičnega in naivnega investitorja lahko prodajalec precej hitro prepriča o nakupu, denimo, dragih keramičnih ploščic, čeprav so tiste za polovico cenejše  enako dobre.

Arhitekti imajo na en strani zelo dober vpogled v izdelke, ki so na trgu, in njihove lastnosti. Na drugi strani pa niso čustveno navezani in znajo predlagati racionalno rešitev, ki je najboljši kompromis med ceno in kakovostjo.

 

KOLIKO NAS BO STALO CELOTNO PROJEKTIRANJE?

 

Projekt za izvedbo stane od 3 % do 5 % celotne investicije, podobno tudi idejni načrt. Skratka, celotno projektiranje notranje opreme lahko stane do 10 % investicijske vrednosti.

Najpomembnejše je, da lahko investitor s tem natančno določi stroške in tudi trajanje projekta.

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Nato je na vrsti naslednji korak – iskanje izvajalca/strokovnjaka oziroma izbor najugodnejše ponudbe. Ta ni nujno, da bo najcenejša, pri tem pa je priporočljivo, da preverimo tudi izvajalčeve reference in finančno stabilnost. Še bolje je, da ostanemo tesno v stiku s tistim, ki nam je izdelal projekt za izvedbo del, ali pa najamemo nadzornika, kar se izkaže za posebej učinkovito pri večjih prenovah.

 

KAKO JE S POGODBO? KOLIKO IZVAJALCEV JE NAJBOLJE IMETI?

 

Za prenovo brez nepotrebnega dodatnega stresa je najugodneje, da najamemo enega izvajalca, ki je s podizvajalci sposoben izvesti vsa opravila in lahko koordinira dela v vseh fazah prenove. Te si namreč sledijo v povsem natančnem zaporedju.

Ploščic, na primer, ni možno položiti, še preden vodovodar sploh zamenja inštalacije. Beljenje sten in stropov se lahko začne šele, ko so končane vse potrebne elektroinštalacije, brušenje parketa pa se recimo opravi povsem na koncu.

Previdnosti pri prenovi doma ni nikoli odveč!

 

Brez izkušenj in dobrih povezav z vsemi temi obrtniki se zelo rado zaplete, dela se prelagajo in takoj pademo v začaran časovni krog, saj se nam z zamikom le enega opravila brez izjeme poruši ves časovni načrt.

Če na primer vodovodar zamuja nekaj dni z montažo radiatorjev, se premakne tudi beljenje sten. Nikjer pa ni določeno, da bo pleskar lahko začel beliti takoj naslednji dan, ko bodo radiatorji dejansko nameščeni, ampak šele čez teden dni ali več.

 

KAKO JE S ČASOVNIMI ROKI PRI TAKŠNEM PROJEKTU?

 

Izbrani izvajalec, če gre za resno podjetje, bo lahko na podlagi projekta za izvedbo predlagal začetek prenove. Do dneva natančno bo lahko določil tudi posamezne faze prenove in njen konec. Priporočljivo je, da tudi med samo izvedbo sodelujete z arhitektom, ki vam izdela projekt za izvedbo, ali pa najamete nadzornika.

Kogarkoli boste izbrali, vam naj svetuje pri izboru izvajalca in naj bo navzoč tudi pri prevzemu obnovljenega stanovanja.

Pojavi se lahko veliko napak, ki naivnemu in navdušenemu lastniku prenovljenega stanovanja uidejo. S strokovno argumentacijo bo izvajalec brez večjih ugovarjanj napake odpravil v dogovorjenem času in brez dodatnih stroškov.

 

 

Vir članka:

www.architecturaldigest.com