Vzorčne opombe za zbiranje podatkov prek povezav (+ e-novice)

Prosimo upoštevajte, da osebne podatke, ki jih vnesete tukaj, obdeluje podjetje Gerard® – član skupine Roof Tile Group, ki je ustanovljeno in deluje v skladu z belgijsko zakonodajo in ima sedež v Belgiji na naslovu ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIJA; e-poštni naslov: office@gerardroofs.eu, neposredno ali prek svojih obdelovalcev podatkov.

Vaši osebni podatki bodo obdelani z namenom nudenja zahtevane ponudbe/informacij in za odziv na posredovane ponudbe/informacije, kot tudi za pošiljanje naših e-novic (če ste se naročili na to možnost).

Takšni podatki bodo obdelani z namenom nudenja zahtevane ponudbe/informacije in za odziv na posredovane ponudbe/informacije.

Glede na izbire v vašem računu in razpoložljive podatke, ki ste jih posredovali, bodo vaši osebni podatki uporabljeni tudi za namene neposrednega trženja, kot so e-novice in informacije o akcijah. Neposredno trženje bo potekalo prek spodaj navedenih komunikacijskih sredstev, kot so:

- spletno trženje (sporočila na račun);

- e-poštno trženje;

- mobilno trženje (sporočila SMS in MMS na telefonsko številko, ki jo navedete);

- telefonska prodaja (telefonski klici).

 

Pravna podlaga za takšno obdelavo je:

- člen 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), in sicer z namenom izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;

- člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer vaše privolitve v obdelavo  osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov; 

Za zgoraj navedene namene se vaši osebni podatki lahko prenesejo našim trgovcem in prodajnim strokovnjakom.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali v obdobju [3 let] po njihovem vnosu v iskalnik.

V zvezi z obdelovanjem podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice:

Pravica do dostopa. Od nas lahko pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in v takem primeru dostopite do osebnih podatkov in dodatnih informacij, navedenih v členu 15 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do popravka. Od nas lahko zahtevate popravek morebitnih nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do omejitve obdelave. Od nas lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v posebnih primerih, kot določa člen 18 zgoraj navedene uredbe. 

Pravica do ugovora. Kadar koli imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

Pravica do izbrisa. Od nas lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov.

Te pravice lahko uveljavite tako, da nam v ta namen pošljete zahtevek in pri tem uporabite zgoraj navedene kontaktne podatke.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov v vaši državi, ki nadzoruje izvajanje zakonodaje o varstvu podatkov. Nadzorni organ za varstvo podatkov je v vsaki državi članici EU. Za iskanje nadzornega organa v vaši državi obiščite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en