Zračnik G2

Element omogoča odvod zraka iz prezračevalnega kanala pod kritino v primeru ko izstopa preko slemena ni možno izvesti. S priklopom cevi 110 mm se ga lahko uporabi tudi za odvod zraka iz bivalnih prostorov.

Zračnik G2
Presek zračnika
75 cm²
Priklop
110 mm