Platforma

Platforma omogoča varno delo serviserju objekta (dimnik, antena, sončni kolektor) na strehi.

Platforma