Platforma

Ploščad zagotavlja varno delo servisnega osebja na strehi (za dela na dimniku, antenah, solarnih panelih).

Tehnične informacije

Platforma
Mr. G
VAŠ POMOČNIK

Želite dodatne informacije? Vprašajte Mr.G-ja! Pridružite se mu na prijetnem ogledu!