POGOJI UPORABE IN POLITIKA UPRAVLJANJA PODATKOV

Hitre povezave

 

Da bi pridobili izčrpne informacije, vam priporočamo, da si v celoti preberete to politiko. Če pa vas zanima le določeno poglavje, se lahko tja pomaknete s klikom na spodnje povezave.

 

I. Splošne določbe

 

I/1. Izvajalec

To spletno mesto je last podjetja Gerard®, člana skupine Roof Tile Group, ki je ustanovljeno in deluje v skladu z belgijsko zakonodajo ter ima sedež v Belgiji na naslovu ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM, e-naslov: office@gerardroofs.eu. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Navedeno podjetje to spletno mesto upravlja bodisi neposredno ali prek pooblaščenih izvajalcev storitev.

 

I/2. Uporabnik

Uporabnik je katerakoli oseba, ki obišče spletno mesto, uporablja njene storitve, ki jih izvajalec občasno da na voljo ne glede na to, ali ima tak uporabnik registriran račun ali ne. Nekatere storitve lahko uporabljajo samo registrirani uporabniki.

 

I/3. Obseg in sprememba politike 

Obseg te Politike uporabe in upravljanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: politika) zajema ponujene storitve in upravljanje podatkov v povezavi s trenutnim spletnim mestom izvajalca (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto).

Ob odsotnosti nasprotnih določb obseg politike ne zajema storitev in upravljanja podatkov, ki so povezani s promocijami, žrebi ali storitvami tretjih oseb, ki oglašujejo na spletnem mestu ali se kakorkoli drugače pojavljajo na njem s svojimi drugimi kampanjami ali objavljenimi vsebinami. Ob odsotnosti nasprotnih določb obseg politike ne zajema storitev in upravljanja podatkov spletnih mest in ponudnikov storitev, do katerih lahko vodijo povezave, objavljene na trenutnem spletnem mestu.

Izvajalec si pridržuje pravico, da politiko kadarkoli spremeni. Izvajalec uporabnikom ni dolžan poslati posebnih obvestil o spremembah. Da bi se seznanili z najnovejšo različico, vam priporočamo, da redno obiščete to povezavo in si preberete našo politiko.

  

I/4. Dejavnost izvajalca, namen spletnega mesta

Izvajalec proizvaja in prodaja strešne sisteme Gerard.

Glavni namen trenutnega spletnega mesta je predstaviti proizvode in sisteme Gerard ter povezane storitve. 

Informacije, objavljene na spletnem mestu, se ne štejejo za ponudbo. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo izdelki, ki se pojavljajo na spletnem mestu, dejansko na voljo tudi v prihodnosti v količini in kakovosti, kot sta predstavljeni na spletnem mestu.

Informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, so zgolj informativne narave za uporabnike, zato se nikakor ne morejo šteti za pogodbeno izjavo izvajalca, njegov uradni prospekt ali navodila za uporabo.

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če se informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, razlikujejo od informacij, ki jih objavijo drugi trgovci v zvezi z enakimi proizvodi in storitvami.

Poznavanje informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, ne nadomesti seznanjenosti z navodili iz uradnih prospektov v zvezi z uporabo proizvodov in storitev ali uporabe pomoči strokovnjakov.

 

I/5. Merodajno pravo 

Izvajalec je gospodarsko podjetje, registrirano v Belgiji, ki svoje dejavnosti primarno izvaja skladno z veljavno belgijsko zakonodajo.

Če se lahko določi uporaba določenega prava, izvajalec določi uporabo belgijskega prava.

Če obstaja možnost, da se določi pravni organ, izvajalec določi izključno pristojnost belgijskih oblasti in sodišč s pristojnostjo, ki je povezana s sedežem izvajalca.

 

II. Upravljanje podatkov

 

Izvajalec obdeluje in upravlja osebne podatke neposredno ali s pomočjo svojih obdelovalcev podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Izvajalec si prizadeva zagotoviti celovito uporabo naslednjih načel upravljanja osebnih podatkov:

- z osebnimi podatki se upravlja le z določenim namenom;

- vsaka stopnja upravljanja podatkov je skladna s tem namenom, vključno z obsegom podatkov, s katerimi se upravlja;

- uporaba in upravljanje osebnih podatkov sta odkrita in zakonita;

- podatki so točni, popolni in aktualni;

- če identifikacija zadevne osebe ni potrebna, se upravljanje podatkov spremeni tako, da zadevne osebe ni mogoče identificirati na podlagi razpoložljivih podatkov;

- pravice zadevnih oseb ustrezno prevladajo.

 

II/1. Osebni podatki, ki jih zbere izvajalec

V zvezi z našim podjetjem so osebni podatki informacije, na podlagi katerih vas lahko identificiramo ali stopimo z vami v stik, na primer vaše ime ali elektronski naslov. Osebni podatki, ki jih zberemo, se lahko razvrstijo v naslednje kategorije.

A) Informacije, ki se zbirajo samodejno

Ko obiščete naše spletno mesto, se nekatere informacije zbirajo samodejno na napravah, ki jih uporabljate. V nekaterih državah, vključno z državami Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora („EU/EGP“), se lahko določen obseg teh informacij šteje za osebne podatke v skladu s pogoji ustrezne zakonodaje o varstvu podatkov.

To so na primer IP naslov, vrsta naprave, ki jo uporabljate, edinstvena ID številka naprave, vrsta brskalnika, ki ga uporabljate, vaša geografska lokacija (npr. država ali kraj) in druge tehnične informacije. Prav tako lahko zbiramo podatke o tem, kako je naprava komunicirala z našim spletnim mestom, vključno s stranmi, ki ste si jih želeli ogledati, in povezavami, ki ste jih obiskali.

Zbiranje teh podatkov nam omogoča, da bolje razumemo obiskovalce naših spletnih mest, da ugotovimo, od kod so in katera vsebina na naših domačih straneh jih najbolj zanima. Te informacije se uporabljajo samo za namene notranje analize v zvezi z zgoraj navedenim, tako da lahko zadovoljimo interese svojih obiskovalcev in izboljšamo kakovost naših spletnih mest.

Določene osebne podatke lahko zberemo s pomočjo piškotkov in podobnimi tehnologijami sledenja. Podrobnosti o tem si lahko preberete v naši politiki piškotkov.

B) Osebni podatki, ki nam jih posredujete prostovoljno

Nekatera poglavja na našem spletnem mestu vsebujejo storitve, za uporabo katerih boste morda morali posredovati svoje osebne podatke. Gre na primer za funkcije, kot so Strešni kalkulator, Strešni simulator ali Poiščite krovca blizu vas, kjer morate navesti svoje podatke, da bi poslali zahtevek za ponudbo. Če obrazec Poiščite krovca blizu vas vnesete samo podatke o lokaciji in ne svojega polnega naslova, ti podatki ne štejejo za „osebne podatke“, saj ne zadostujejo za vašo identifikacijo. Tudi če navedete svoj polni naslov, bo ta podatek služil samo iskanju najbližjega krovca v bližini navedenega naslova in se ne bo uporabil za vašo identifikacijo.

Za obisk spletnega mesta ni potrebna registracija, vendar pa so nekatere storitve dostopne samo registriranim uporabnikom, na primer strani program RoofNet, Kalkulator ali Gerard za arhitekte. Obseg osebnih podatkov, ki jih zberemo od registriranih uporabnikov, ter vse povezane informacije v zvezi z obdelavo takih podatkov, so na voljo po opravljenem postopku registracije.

 

II/2. Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo iz različnih razlogov, uporabljamo med drugim za naslednje namene:

- da vam lahko odgovorimo na morebitna vprašanja ali vam posredujemo informacije, ki jih zahtevate;

- za namene uporabe, podpore, personalizacije, vzdrževanja in izboljšanja naših storitev;

- da bi lahko delovali v skladu s pravnimi zahtevami, sporazumi in smernicami, ki se morajo uporabljati;

- da bi lahko preprečili, odkrili, prepoznali, raziskali in odgovorili na vse možne ali dejanske zahteve, dolžnosti, prepovedana ali kazniva dejanja in se pred njimi tudi branili;

- za izvajanje dodatnih dejavnosti v skladu s to politiko.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je:

– člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov: zakonit interes izvajalca – v primeru uporabe piškotkov za funkcionalnost

– člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov: izvajanje potrebnih ukrepov za sklenitev pogodbe – kadar nam pošljete zahtevek za ponudbo na podlagi uporabe funkcij Strešni kalkulator, Strešni simulator ali Poiščite krovca blizu vas

– člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov: vaša privolitev za obdelavo podatkov – v določenih primerih, kot je navedeno v posebnih politikah o obdelavi podatkov  

V primeru registriranih uporabniških računov (na primer na https://architects.gerardroofs.eu/, http://calculator.gerardroofs.eu/ ali v programu RoofNet) so nameni obdelave podatkov ter pravna podlaga za tako obdelavo navedeni v ustreznih politikah o obdelavi podatkov.

Poleg zgoraj navedenega je dodatno upravljanje podatkov lahko povezano z nekaterimi storitvami. Izvajalec v vsakem primeru zagotovi ustrezne informacije o podrobnostih v zvezi s takim upravljanjem podatkov.

  

II/3. Dostop do podatkov, ki se upravljajo, ter posredovanje in uporaba podatkov 

Osebni podatki, ki se zberejo prek spletnega mesta, bi lahko postali dostopni za obdelovalce podatkov, kot so ponudniki spletnih storitev ali marketinška podjetja. Obdelovalci podatkov imajo samo dovoljenje za izvajanje odločitev izvajalca v skladu z navodili izvajalca.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi naslednjim naslovnikom:

- povezanim podjetjem:

osebne podatke lahko delimo s podjetji v naši lasti ali podjetji, s katerimi imamo vzpostavljen upravljavski odnos (na primer, s podjetji, ki nadzorujejo ali upravljajo naše podjetje ali s katerimi sodelujemo v skupnem upravljanju ali ki jih naše podjetje nadzoruje ali upravlja) (v nadaljnjem besedilu: podružnica).

Sem sodijo tisti podatki, ki jih pridobimo v zvezi s spletnimi mesti, ki jih upravljamo sami ali ki jih upravljajo naše podružnice;

- določenim ponudnikom storitev:

vaše osebne podatke lahko izmenjamo s podjetji, ki nam nudijo storitve, da lahko izpolnimo svoje obveznosti in vas obveščamo: na primer izpolnjevanje naročil, dostava paketov, pošiljanje poštnih pošiljk in e-pošte, analiza podatkov o strankah, pomoč pri trženju, preiskovanje morebitnih goljufij, izvajanje anket in izvajaje storitev za stranke;

- ponudnikom vedenjskega oglaševanja:

podjetjem, ki veljajo za tretje osebe in ki uporabljajo storitve vedenjskega oglaševanja, lahko občasno dovolimo, da uporabijo svojo tehnologijo za zbiranje razpoložljivih informacij o obiskih in uporabi našega spletnega mesta, da bi izvajali promocijske dejavnosti v zvezi s proizvodi in storitvami, za katere se po naših ocenah zanimate. Ti prilagojeni oglasi se lahko pojavijo na naših in tudi na drugih spletnih mestih;

- za spremljanje pravnih obveznosti drugih strank:

vaše osebne podatke lahko posredujemo katerikoli tretji osebi za izpolnitev njenih pravnih obveznosti (ali zaradi njene vključenosti v pravnem postopku), da bi branili svoje podjetje, zaposlene, zastopnike, stranke, obiskovalce in podružnice pred kakršnokoli goljufijo ali možnostjo goljufije oziroma v tolikšni meri, s katero soglašate. 

Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov, zbranih prek registriranih uporabniških računov, so navedeni v ustreznih politikah zasebnosti podatkov.

 

II/4. Upravljanje podatkov za namene promocij in raziskav

Izvajalec lahko po predhodnem soglasju uporabnika uporabi kontaktne podatke, ki jih vnese zadevni uporabnik (e-naslov, poštni naslov, telefonska številka, drugi identifikacijski podatki za stik) za namen pošiljanja elektronskih sporočil uporabniku v zvezi z izvajalcem, dejavnostjo izvajalca in spletnim mestom za namene promocije, novic v zvezi s storitvami ali dopisov, vključno z oglasi, in da bi take informacije prišle do uporabnika.

Izvajalec lahko uporablja podatke, s katerimi se upravlja, za ankete, raziskave trga, sestavljanje raziskovalnega vzorca in kontaktiranje uporabnikov pri izvajanju raziskave.

 

II/5. Hramba osebnih podatkov

Če v tej politiki ali veljavni zakonodaji ni določeno drugače, zbrane osebne podatke hranimo 5 let.

Če je med uporabnikom in izvajalcem vzpostavljen civilnopravni odnos, za upravljanje podatkov veljajo tudi pravila civilnega prava. V tem primeru je treba osebne podatke upravljati v interesu izvajanja zahtev civilnega prava ali na tej pravni podlagi. Če se zaradi nezakonitega dejanja uporabnika sproži uradni ali sodni postopek, lahko izvajalec za uspešen zaključek tega postopka upravlja podatke ob upoštevanju te pravne podlage. 

Če nimamo več nobene potrebe po obdelavi vaših osebnih podatkov za izvajanje naših poslovnih dejavnosti, jih bomo bodisi izbrisali bodisi anonimizirali ali, če to ni mogoče (na primer ker so vaši osebni podatki shranjeni v arhivih), jih bomo hranili na varen način in ločeno od drugih dejavnosti obdelave podatkov, dokler njihov izbris ne bo mogoč.

V vsakem primeru bomo navedene podatke izbrisali, če: 

- je njihovo upravljanje nezakonito ali če njihov izbris narekuje zakonodaja;

- to zahteva oseba, na katero se podatki nanašajo;

- so podatki nepopolni ali netočni, zaradi česar jih ni mogoče uporabljati;

- namen za upravljanje podatkov več ne obstaja;

- tako odredi organ ali sodišče.

 

II/6. Povezane pravice v zvezi z varstvom podatkov in možnosti

Do svojih osebnih podatkov, ki smo jih zbrali po spletu in jih posodabljali, lahko dostopate na podlagi splošno sprejetih metod posodabljanja. Če te podatke želite posodobiti, popraviti ali izbrisati, se obrnite na nas na zgoraj navedeni naslovali na e-naslovoffice@gerardroofs.eu. 

Poleg zgoraj navedenega lahko uveljavljate tudi naslednje pravice v zvezi z varstvom podatkov:

- dostop do vaših osebnih podatkov, njihov popravek, posodobitev ali izbris;

- vložitev ugovora v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, vložitev prošnje za omejeno obdelavo osebnih podatkov ali posebnega zahtevka o izvajanju prenosljivosti;

- preklic prejemanja sporočil tržne narave, ki vam jih pošiljamo, brez navedbe razloga. To pravico lahko uveljavite s klikom na gumb „Odjava“ v tržnih e-sporočilih, ki vam jih pošiljamo ali na povezavo za „izvzetje“. Če želite preklicati tudi druge oblike trženja (npr. trženje po pošti ali telemarketing), se obrnite neposredno na nas;

- umik soglasja kadarkoli in brez navedbe razloga v zvezi s prihodnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbirali in obdelovali na podlagi vašega soglasja. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki smo jo izvajali pred tem, ko je vaše soglasje še veljalo, niti ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, če je to storjeno ob upoštevanju druge pravne podlage razen osebnega soglasja;

- vložitev pritožbe pri organu za varstvo podatkov v zvezi z zbiranjem, hrambo, obdelavo ali posredovanjem vaših osebnih podatkov ali njihovo uporabo na kakršenkoli drug način.

Za več informacij pokličite svoj lokalni organ za varstvo podatkov.

 

III. Pravila za uporabnike

 

III/1. Obveznosti in odgovornost uporabnikov

Uporabnik mora zagotoviti ustrezno skrbnost pri vnosu svojih podatkov. Izvajalec ne more biti odgovoren za škodo, ki je posledica nepazljivosti uporabnika v zvezi z varstvom njegovih podatkov. 

Uporabnik lahko uporablja to spletno mesto samo na lastno odgovornost. Izvajalec ne sprejema odgovornosti ali neprijetnosti, ki bi jih uporabnik utrpel med uporabo tega spletnega mesta, če se pojavijo zato, ker uporabnik ni bil previden pri uporabi tega spletnega mesta Uporabnik lahko svoje podatke spremeni v javne in dostopne drugim osebam samo na lastno odgovornost.

Pri uporabi spletnega mesta je uporabnik zavezan k častnemu ravnanju, pri čemer ves čas upošteva pravice in interese drugih oseb.

Uporabnik je zavezan k spoštovanju operativne zakonodaje, med uporabo pa se mora vzdržati vseh nezakonitih dejanj, ki škodijo interesu drugih oseb. Med drugim mora uporabnik spoštovati zasebnost drugih, osebne pravice in pravice intelektualne lastnine, zlasti pa predpise o varstvu literarnih, znanstvenih in umetniških del, izumov, vzorcev, uporabnih modelov, blagovnih znamk in trgovskih imen, za katere velja varstvo avtorske pravice. Uporabnik se zavezuje, da ne bo storil kaznivih dejanj ali prekrškov, poleg tega pa se bo izogibal uporabi nespodobnih in neprimernih izrazov in izjav ali česarkoli drugega, kar bi lahko povzročilo ogorčenje drugih oseb. 

Vsi uporabniki se zavezujejo, da ne bodo izvajali dejavnosti, ki bi ovirale pravilno uporabo spletnega mesta. Vsi uporabniki se zavezujejo, da ne bodo izvajali dejavnosti, ki bi škodovale interesom izvajalca. Med drugim je uporabnik zlasti zavezan:

- da ne bo motil ali oviral delovanja spletnega mesta;

- da ne bo izvajal dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje ali uporabljanje izvajalčevih poslovnih skrivnosti ali podatkov, ki jih hrani kot tajne;

- da ne bo pošiljal sporočil z napačnimi informacijami v zvezi s storitvami;

- da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki ogrožajo varnost spletnega mesta z vidika informatike;

- da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, katerih cilj je oglaševanje lastnega proizvoda ali storitve ali proizvoda ali storitve tretje osebe.

Poleg zgoraj navedenega lahko izvajalec določi dodatne omejitve, o katerih obvesti uporabnike. 

Med uporabo tega spletnega mesta lahko uporabniki zagotovijo dostop do podatkov drugih oseb ali jih dajo na voljo drugim osebam samo, če zadevna oseba s tem izrecno soglaša. Soglasje zadevne osebe ni nujno v primeru odprte javne objave ali v zvezi s podatki, ki jih je oseba predhodno spremenila v javne brez omejitev. 

Ob registraciji lahko uporabniki navedejo le svoje osebne podatke. Vnos podatkov drugih oseb se šteje kot nezakonito upravljanje podatkov, kar ima lahko posledice, ki so določene v zakonodaji. V primeru zlorabe osebnih podatkov drugih oseb bo izvajalec pristojnemu organu nudil pomoč pri ugotavljanju kršitev in identitete osebe, ki je zagrešila kršitev. 

Omejitve, ki so opisane v tej točki, veljajo za vse obiskovalce spletne mesta.

 

III/2. Postopek proti kršiteljem

Če uporabnik ravna v nasprotju z določbami te politike ali določbami zakonodaje, lahko izvajalec izbriše registracijo uporabnika. V tem primeru se registracija uporabnika prekine in uporabnik v prihodnosti ne sme več uporabljati storitev na tem spletnem mestu.

Če na podlagi ravnanja uporabnika obstaja možnost za uradni, sodni postopek, lahko izvajalec kljub izbrisu shrani podatke, ki so potrebni za identifikacijo uporabnika, kot tudi podatke v zvezi s prekrškom, le-te pa lahko posreduje pristojnemu organu.

Če uporabnik prekrši pravice tretje osebe, ki je upravičena sprožiti postopek, lahko izvajalec podatke posreduje tretji osebi, če le-ta v zvezi s tem izkaže pravni interes.

 

IV. Varnost podatkov

 

Za preprečitev nepooblaščenega dostopa, ohranitev točnosti podatkov in zagotavljanje ustrezne uporabe osebnih podatkov uporabljamo ustrezne in splošno uveljavljene varnostne metode.

Če ustvarite uporabniški račun prek našega spletnega mesta, bodo podatki na računu in celotni profil ustrezno zaščiteni z geslom. Predlagamo vam, da gesla ne zaupate nikomur. Naše osebje vas ne bo nikoli prosilo za razkritje gesla, ne po neželenem telefonskem klicu niti po neželeni elektronski pošti. Ko zaključite sejo, se ne pozabite odjaviti z računa in zapreti okno brskalnika. S tem boste drugim preprečili dostop do svojih osebnih podatkov in sporočil, če delite računalnik z drugimi osebami ali če uporabljate računalnik na javnem mestu, do katerega imajo dostop tudi druge osebe.

Ko nekatere osebne podatke prostovoljno razkrijete javnosti na internetu, npr. na oglasnih deskah, v e-pošti ali klepetalnicah, obstaja tveganje, da lahko druge osebe takšne podatke zberejo ali uporabijo. Varnost prenosa podatkov prek interneta ali po brezžičnem omrežju ni popolna. V takih primerih vam zato kljub dejstvu, da za varnost vaših osebnih podatkov sprejmemo vse razumne in pričakovane ukrepe, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki nam jih posredujete, zato je prenos podatkov vaša odgovornost.

 

V. Določba, ki zadeva otroke

 

Naša domača stran je bila narejena za fizične osebe, starejše od 18 let. Ker zaradi pomanjkanja osebnih podatkov in možnosti preverjanja starosti ne moremo določiti starosti oseb, ki obiščejo naše spletno mesto, uporabljamo to izjavo o varstvu podatkov za vse starostne skupine. Kadar nam fizična oseba, ki je mlajša od 18 let, posreduje svoje osebne podatke brez soglasja staršev ali skrbnikov, zahtevamo, da se starši ali skrbniki obrnejo na nas, da bi lahko sprejeli ustrezne ukrepe in zadevne podatke izbrisali.

 

VI. Praksa in dejavnost na področju varstva podatkov s strani tretjih oseb v zvezi z osebnimi podatki

 

Smernice oglaševalcev glede varstva podatkov, ki so povezane z uporabo naše domače strani in plačilom drugih storitev, se lahko razlikujejo od trenutne politike varstva podatkov. Predlagamo vam, da se seznanite s predpisi o varstvu podatkov zadevnega ponudnika storitev, preden zahtevate ponudbo ali sklenete pogodbo s takšnimi ponudniki storitev.

 

VII. Posredovanje osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

 

Ker je naše podjetje del multinacionalne skupine podjetij, se v nekaterih primerih vaši osebni podatki lahko posredujejo državam zunaj EGP iz razlogov, ki med drugim vključujejo izpolnjevanje ciljev, navedenih v tej politiki varstva podatkov, ob upoštevanju ustrezne pravne podlage. Taki prenosi se trenutno izvajajo v našo podružnico na Novi Zelandiji, katere pristojnost je uradno priznala Evropska komisija leta 2012, saj zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki se posredujejo iz Evropske unije (Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2012 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Nova Zelandija).

V zgornjem primeru bodo naše podjetje ali člani naše skupine podjetij sprejeli vse razumne in potrebne ukrepe za zagotovitev varne obdelave osebnih podatkov, ki so bili posredovani državam zunaj EGP.  Če želite izvedeti več o teh ustreznih ukrepih, se obrnite na nas.

 

Kontakt

Sporočite nam, če vam lahko kako pomagamo!