Zbiranje in obdelava osebnih podatkov v zvezi z garancijskim listom

Prosimo, upoštevajte, da osebne podatke, ki jih vnesete, obdeluje upravljavec podatkov IKO Metals Europe NV družbe, ustanovljene in delujoče v skladu z belgijsko zakonodajo, katere sedež je Belgija, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIJA; e-poštni naslov:info.europe@ikometals.com, neposredno ali prek pooblaščenih obdelovalcev podatkov.

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki:

- garancijski list z značilnostmi projekta (vrsta, količina, leto, krovec)

-ime in naslov imetnika garancije;

- naslov stavbe;

- telefonska številka;

- email naslov.

Vaši podatki se obdelujejo za naslednje namene:

i) za shranjevanje podatkov o garanciji (projektu) in spremljanje garancije (npr. obravnavanje garancijskih zahtevkov).

S potrditvijo te politike izjavljate, da so posredovani podatki resnični in da so to vaši podatki, in da imate polna pooblastila, da jih posredujete Gerard @, ter da vaša sposobnost delovanja ni omejena.

Pravna podlaga takšne obdelave je: člen 6, odstavek 1, točka b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), in sicer za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki;

Če ni v tej politiki ali v veljavni zakonodaji določeno drugače, hranimo vaše osebne podatke, dokler obstaja zakonit interes.

Vsaki dve leti preverjamo naše prakse glede hrambe podatkov, ob upoštevanju načela sorazmernosti in relevantnih okoliščin.

V zvezi s takšno obdelavo podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice:

Pravica dostopa. Od nas lahko dobite potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in če je tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, navedenih v členu 15 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do popravka. Od nas lahko zahtevate, da popravimo morebitne netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do omejitve obdelave. Od nas lahko zahtevate, da v posebnih primerih omejimo obdelavo vaših podatkov, kot določa člen 18 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do ugovora. Kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo.

Pravica do izbrisa. Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke. Takšne pravice lahko uveljavljate tako, da nam v ta namen v pisni obliki pošljete zahtevo z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. Pravica do vložitve pritožbe pri vašem lokalnem organu za varstvo osebnih podatkov (DPA), ki nadzoruje uporabo zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V vsaki državi članici EU je en DPA. Če želite poiskati lokalni DPA, prosim obiščite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en