Ste že pripravili vašo streho na zimo?

Ste že pripravili vašo streho na zimo?

 

Zima lahko prinese veliko zabave in lepote v naše življenje, vendar za prosto uživanje imamo nekaj dela na naših strehah. V hladnih obdobjih z močnim sneženjem se lahko na strehi nakopičijo precejšnje količine snega in ledu, strešni elementi, kot so strešna okna, žlote in ostale ozke globeli, pa so lahko za dolgo časa prekrite s snegom ter ledom. A z vnaprejšnjim načrtovanjem vzdrževanja strehe si tako lahko prihranimo marsikateri glavobol.

Ko bo temperatura narasla, bodo ta območja pogosto eno od prvih mest, kjer se začneta sneg in led taliti.

Pomembno je, da voda vedno prosto odteka s strehe v sistem za odvodnjavanje. Običajno je to preko žlebov v ponikalni sistem ali zbiralnik deževnice.

 

Kaj lahko storite sami:

 

1.) Z obrob okoli strešnega okna najmanj enkrat letno odstranite liste in drugo

   umazanijo, da lahko deževnica prosto odteka.

 

 2.) Očistite odpadlo listje in ostalo nesnago iz žlebov in odtočnih cevi vsaj enkrat letno.

 

 3.) Priporočamo pozno jesen (ali zgodnjo zimo), ko je listje že odpadlo z dreves v bližini strehe.

Ste že pripravili vašo streho na zimo?

 

4.) Dobro preglejte streho! Še posebej po močnejšem vetru ali neurju s točo. Prepričajte se, da so vsi elementi strehe na svojem mestu. Orkanski veter je lahko razrahljal kakšen slemenjak ali vetrno obrobo. V primeru, da ste to opazili, pokličite strešnega strokovnjaka (krovca) za popravilo.

 

5.) Poskrbite, da bodo vsi, ki hodijo po vaši strehi, upoštevali navodila za pravilno in varno hojo po strešni kritini Gerard.

Ste že pripravili vašo streho na zimo?

 

Pokličite usposobljenega krovca za servis strehe:

 

1.) Usposobljen in strokoven krovec lahko zagotovi kakovosten pregled pritrdilnih elementov (žebljev) po celotni strehi. V primeru, da so popustili ali izpadli, jih bo nadomestil z novimi skozi obstoječo luknjo v strešniku. Pri rednem servisu je potrebno enkrat letno pregledati in zategniti vijake na obrobah in profilih ter po potrebi dodati zatesnitveno smolo na stikih, kjer samo prekrivanje ne zagotavlja vodotesnosti (npr.: stik pločevine z zidom itd).

 

2.) Profesionalni krovec bo (varno) očistil vso nesnago iz območja žlot, okoli dimniških obrob, iz žlebov in ostalih elementov strehe.

Ne tvegajte svoje varnosti – krovec ima vso varnostno opremo, ki jo potrebuje pri varnem delu s streho.

 

3.) Slabo izgorevanje kurilne naprave povzroča nezaželeno nesnago okoli dimnika na strehi. Ta nesnaga vsebuje žveplo, zaradi katerega bo zagotovo prišlo do propadanja kritine na tem mestu. Če je le možno, priporočamo zamenjavo kurilne naprave ali vsaj odstranitev dimniške kape, zaradi katere ostanki izgorevanja padajo na streho.

Ste že pripravili vašo streho na zimo?

 

4.) Preverite kapno mrežico in izstop zraka iz prezračevalnega sistema v slemenu, da si prostoživeče živali niso izbrale domovanja pod strešnimi elementi, kjer bi njihova gnezda zapirala prezračevalni sistem pod kritino. Nekatere živali si rade ’’postrežejo’’ z mehko paropropustno folijo ali toplotno izolacijo pod njo.

 

5.) Preverite strelovodno inštalacijo, če so vsi vodniki vpeti v ’’klik’’ sistem nosilcev strelovodne inštalacije na strehi. Taljenje večje količine snega je pogosto vzrok za odpenjanje vodnikov iz nosilcev. Še posebej pa se preveri spoje posameznih vodnikov med seboj. Ustrezno delovanje strelovodnega sistema naj preveri certificirani električar. To se izvaja periodično po pravilih stroke. Nujno tudi po vsakem sumu na udar strele.

 

6.) Če so na streho nameščeni solarni paneli, se redni servis strehe izvede usklajeno s pooblaščenim izvajalcem vzdrževanja sončne elektrarne. Neusklajeno izvajanje vzdrževalnih del bo zagotovo botrovalo prestavljanju odgovornosti v primeru težav s streho ali solarnim sistemom.

 

Ste torej zares pripravljeni na zimo?