Preprosto vzdrževanje kritin GERARD

Edino vzdrževanje, ki ga v nekaterih primerih potrebuje streha GERARD na določenih mikrolokacijah (bližina gozda, onesnažena področja), je čiščenje z ustreznim čistilom, ki prepreči razvoj alg, mahu in lišajev. Glede čiščenja se posvetujte s pooblaščenim krovcem.