Trikotni slemenjak Y-Hip

Stik dveh grebenov in slemena v izvedbi slemena s trikotnimi slemenjaki.

Trikotni slemenjak Y-Hip