Slemenski začetni element 205

Omogoča zaporo polkrožnega slemenjaka 205 na začetku slemena.

Slemenski začetni element 205