Slemenski začetni element 190

Omogoča zaporo polkrožnega slemenjaka 190 na začetku slemena.

Slemenski začetni element 190