Čelna / slemenska podobroba

Element uporaben pri vseh modelih Gerard strešnikov. Nadomesti skrajšane zgornje strešnike pod slemenom.

Čelna / slemenska podobroba
Dolžina
1350 mm
Pokrivna dolžina
1250 mm