Privolitev za nalaganje fotografije reference

Prosimo, upoštevajte, da osebne podatke, ki jih vnesete, obdeluje upravljavec podatkov IKO METALS Europe NV - član skupine IKO Group, družbe, ustanovljene in delujoče v skladu z belgijsko zakonodajo, katere sedež je Belgija, IKO METALS Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIJA; e-poštni naslov: info.europe@ikometals.com, neposredno ali prek pooblaščenih obdelovalcev podatkov.

Ta politika vsebuje informacije o upravljanju podatkov referenčnih fotografij, naloženih na zemljevid, povezan s programom ROOFNET, ki ga je ustvarila in vodi IKO Metals Europe NV:

 (i) program ®GERARD ROOFNET obsega objavo nekaterih podrobnosti v zvezi s tistimi gradbenimi deli, pri katerih so bili uporabljeni strešni sistemi, ki se prodajajo pod blagovno znamko ®GERARD ("projekti");

(ii) so te podrobnosti predstavljene na zemljevidu, ki je dostopen na www.gerardroofs.eu;

(iv) bodo zemljevidi, objavljeni na spletnem mestu in v aplikaciji ROOFNET, dostopni javnosti.

 Nekateri podatki v zvezi z vašim premoženjem in nepremičnino (fotografija in lokacija na zemljevidu) bodo anonimno prikazani kot referenčni projekt na spletnih straneh in v aplikacijah, ki jih upravlja Gerard®, in jih bo Gerard® upravljal v ta namen. Naslednji podatki se bodo zbirali in obdelovali:

i.) Ime (na zemljevidu ne bo prikazano)

ii.) Domači naslov (na zemljevidu ne bo prikazano),

iii.) naslov stavbe (ne bo prikazano na zemljevidu)

iv.) leto gradnje strehe

v.) fotografijo stavbe, ki ste jo naložili (bo na voljo prek zemljevida Roofnet skupaj z imenom profila in barvo)

Vaši podatki se obdelujejo za naslednje namene: za zbiranje podatkov o garanciji, za prikaz najboljše reference na strehi Roofnet, ko na trgu poteka kampanja (»Streha leta«), za zbiranje glasov uporabnikov in za nagraditev projektov z največjim številom glasov

S sprejemom te politike dajete izrecno privolitev, da se podatki v zvezi z nepremičnino v vaši lasti tudi naložijo na domačo stran spletnega mesta ter da so dostopni in na voljo tretji osebi.

Nadalje izjavljate, da so posredovani podatki resnični in se nanašajo na vas osebno, njihova vsebina pa ustreza resničnosti, v celoti ste pooblaščeni, da jih posredujete, in vaša sposobnost delovanja ni omejena.

Izjavljate tudi, da ste bili podrobno obveščeni, kateremu obdelovalcu podatkov bodo posredovani vaši osebni podatki. Obdelovalci osebnih podatkov:

Ad Alchemy S.R.L. je pravna oseba, registrirana v skladu z romunsko zakonodajo (registrska številka podjetja: J40 / 160/2014, davčna številka: RO32642092, sedež: št. 36 Ulica pravice, sektor 4, Bukarešta, Romunija (Strada Justiției št. 36, sektor 4, Bucureşti, România); e-poštni naslov: gerard@adalchemy.ro). Ad Alchemy kot obdelovalec podatkov beleži podatke v skladu s pogodbo o storitvah in pogodbo o obdelavi podatkov (DPA), sklenjeno med njim in podjetjem IKO Metals Europe NV.

Tárhely.Eu družba z omejeno odgovornostjo (registrska številka podjetja: Cg.01-09-909968; davčna številka: 14571332-2-42; sedež: 1144 Budapest, Ormánság u.4 / A. X. em. 241.). Tárhely.Eu Ltd. kot obdelovalec podatkov izvaja strežniško funkcijo na podlagi pogodbe o storitvah in pogodbe o obdelavi podatkov (DPA), sklenjene z njim in med podjetjem IKO Metals Europe NV.

 

Pravna podlaga takšne obdelave je:

- člen 6, odstavek 1, točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in sicer vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov.

Če ni v tej politiki ali v veljavni zakonodaji določeno drugače, hranimo vaše osebne podatke, dokler obstaja zakonit interes.

Vsaki dve leti preverjamo našo prakso glede hrambe podatkov ob upoštevanju načela sorazmernosti in relevantnih okoliščin. Če se aktivnosti bistveno spremenijo ali nadgradijo, se privolitev obnovi. Če ni zakonitih razlogov za nadaljnjo obdelavo podatkov, bo nadaljnja obdelava podatkov prenehala.

Vedno boste imeli možnost preklicati privolitev na enega od naslednjih načinov:

- svojo pravico lahko uveljavite tako, da pregledate svoje ustrezno podano soglasje na straneh z zahvalo, ki vam bodo prikazane po registraciji;

-to pravico lahko uveljavite s klikom na »odjava« v e-poštnih sporočilih, ki jih pošiljamo, ali na povezavi »odjava«.

- Če želite preklicati tudi druge oblike komunikacije (npr. poštno ali telekomunikacijsko), se obrnite na nas prek zgornjih kontaktnih podatkov.

Umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki smo jo izvajali prej, medtem ko je bilo vaše soglasje v veljavi, prav tako ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, če se to izvaja na drugi pravni podlagi, poleg osebnega soglasja.

V zvezi s takšno obdelavo podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice: Pravica dostopa. Od nas lahko dobite potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in če je tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, navedenih v členu 15 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do popravka. Od nas lahko zahtevate, da popravimo morebitne netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do omejitve obdelave. Od nas lahko zahtevate, da v posebnih primerih omejimo obdelavo vaših podatkov, kot določa člen 18 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do ugovora. Kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo.

Pravica do izbrisa. Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke. Takšne pravice lahko uveljavljate tako, da nam v ta namen v pisni obliki pošljete zahtevo z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. Pravica do vložitve pritožbe pri vašem lokalnem organu za varstvo osebnih podatkov (DPA), ki nadzoruje uporabo zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V vsaki državi članici EU je en DPA. Če želite poiskati lokalni DPA, prosim obiščite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en