Privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

Prosimo, upoštevajte, da osebne podatke, ki jih vnesete, obdeluje upravljavec podatkov IKO Metals Europe NV družbe, ustanovljene in delujoče v skladu z belgijsko zakonodajo, katere sedež je Belgija, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIJA; e-poštni naslov: info.europe@ikometals.com, neposredno ali prek pooblaščenih obdelovalcev podatkov.

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki:

- ime in naslov;

- telefonska številka;

- email naslov.

Vaši podatki se obdelujejo za naslednje namene:

i) za namene neposrednega trženja, na primer za glasila, informacije o promocijah. Neposredno trženje se izvaja prek spodnjih komunikacijskih sredstev, in sicer:

- spletno trženje (sporočila na računu);

- trženje po e-pošti;

- mobilno trženje (SMS in MMS na telefonsko številko, ki jo navedete);

- telemarketing (telefonski klici).

S potrditvijo te politike izjavljate, da so posredovani podatki resnični in da so to vaši podatki, in da imate polna pooblastila, da jih posredujete Gerard @, ter da vaša sposobnost delovanja ni omejena.

Pravna podlaga takšne obdelave je:

- člen 6, odstavek 1, točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in sicer vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov.

Če ni v tej politiki ali v veljavni zakonodaji določeno drugače, hranimo vaše osebne podatke, dokler obstaja zakonit interes. Vsaki dve leti preverjamo našo prakso glede hrambe podatkov ob upoštevanju načela sorazmernosti in relevantnih okoliščin.

Če se aktivnosti neposrednega trženja bistveno spremenijo ali nadgradijo, se privolitev obnovi. Če ni zakonitih razlogov za nadaljnjo obdelavo podatkov, bo nadaljnja obdelava podatkov prenehala.

Prejemanje sporočil za neposredno trženje, ki jih prejemate, lahko kadar koli prekličete brez navedbe razloga.

 

Vedno boste imeli možnost preklicati privolitev na enega od naslednjih načinov:

- svojo pravico lahko uveljavite tako, da pregledate svoje ustrezno podano soglasje na straneh z zahvalo, ki vam bodo prikazane po registraciji;

-to pravico lahko uveljavite s klikom na »odjava« v marketinških e-poštnih sporočilih, ki jih pošiljamo, ali na povezavi »odjava«.

- Če želite preklicati tudi druge oblike neposrednega trženja (npr. poštno ali telekomunikacijsko), se obrnite na nas prek zgornjih kontaktnih podatkov.

Umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki smo jo izvajali prej, medtem ko je bilo vaše soglasje v veljavi, prav tako ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, če se to izvaja na drugi pravni podlagi, poleg osebnega soglasja.

V zvezi s takšno obdelavo podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice: Pravica dostopa. Od nas lahko dobite potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in če je tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, navedenih v členu 15 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do popravka. Od nas lahko zahtevate, da popravimo morebitne netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do omejitve obdelave. Od nas lahko zahtevate, da v posebnih primerih omejimo obdelavo vaših podatkov, kot določa člen 18 zgoraj navedene uredbe.

Pravica do ugovora. Kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo.

Pravica do izbrisa. Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke. Takšne pravice lahko uveljavljate tako, da nam v ta namen v pisni obliki pošljete zahtevo z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov. Pravica do vložitve pritožbe pri vašem lokalnem organu za varstvo osebnih podatkov (DPA), ki nadzoruje uporabo zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V vsaki državi članici EU je en DPA. Če želite poiskati lokalni DPA, prosim obiščite: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en